الیاف بتنی کورتا

الیاف بتنی کورتا

الیاف بتنی کورتا   الیاف بتنی کورتا الیاف بتنی کورتا این روز ها بسیار رواج پیدا کرده است و میتوان گفت که بتن با الیاف بتنی کورتا جایگزین مناسبی برای فولاد درون بتن است.در این مقاله از سری مقالات شهر نوین عمران و معماری قصد داریم تا در ذهن شما این ماده ی ارزشمند( الیاف بتنی…