بارگذاری آسانسور

بار آسانسور و نحوه اعمال آن در نرم افزار ETABS

بارگذاری آسانسور در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۲ به روز رسانی شد! بار آسانسور و نحوه اعمال آن در نرم افزار ETABS در این مقاله به بررسی بارگذاری آسانسور و نحوه اعمال آن در نرم افزار ایتیس می پردازیم. روش محاسبه بار آسانسور با استناد به شرکت های معتبر و بزرگ طراحی سازه و همچنین tutoriall نرم افزاری…