انواعی پی های ساختمانی (جلسه اول آموزش سیف)

انواع پی ‌ها و فونداسیون‌های ساختمانی: در این مقاله از شهر نوین عمران و معماری می‌خواهیم به این سؤال پاسخ بدهیم که چه زمانی ما مهندسان عمران با پی‌های سطحی سروکار داریم چه زمانی با پی‌های عمیق و چه زمانی با پی‌های نیمه عمیق. در حقیقت در قسمت اول آموزش سیف می‌خواهیم به این موضوع…