بار معادل تیغه بندی | بار پارتیشن

بارگذاری دیوارهای داخلی (قسمت پانزدهم)

بار معادل تیغه بندی در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ به‌روزرسانی شد! میخواهم شما را به یک سفر ببرم و مقصد این سفرمان کشور زیبا و عجیب و غریب چین میباشد. حتما شما هم به کررات نام دیوار بزرگ چین را شنیده‌اید. دیوار بزرگ چین مجموعه‌ای از استحکامات بوده که از سنگ، آجر، چوب و سایر مواد ساخته شده…

بارگذاری دیوار

بارگذاری دیوار های پیرامونی (جلسه چهاردهم)

بارگذاری دیوار های پیرامونی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ به روز رسانی شد. اجازه بدهید برای جذاب کردن موضوع بارگذاری دیوار ها ابتدا چند سوال از شما بپرسم. دیوار ها به چند دسته تقسیم میشوند؟ ملاک تقسیم بدنی دیوار ها چیست؟ انواع متفاوت دیوارها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ بارگذاری و مدلسازی دیوار ها در…