دوره جعبه ابزار طراحی سازه های بتنی

دوره جعبه ابزار طراحی سازه های بتنی به شما کمک میکند که در کمترین زمان ممکن به برترین طراح سازه ای کشور تبدیل شوید! تنها دوره ایرانی مورد تایید دانشگاه Kaplan Singapore   سنگاپور و همچنین University of Birmingham انگلستان. پس از اتمام دوره مدرک معتبر از آموزشگاه CALCERT انگلستان به هنرجویان اهدا میشود! اگر قبلا…

دوره ابتدایی ‌کوچینگ مهندسی

{“id”:76,”instanceName”:”Elementary engineering coaching”,”videos”:[{“videoType”:”HTML5″,”mp4HD”:”https:\/\/b2n.ir\/900721″,”mp4SD”:”mp4SD”,”thumbImg”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06cc\u0646\u06af \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc”,”description”:”\u0645\u0631\u0628\u06cc:\u0627\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u0631\u062c\u0628\u06cc”,”info”:””,”enable_mp4_download”:”no”,”prerollAD”:”no”,”prerollGotoLink”:””,”preroll_mp4″:””,”prerollSkipTimer”:””,”midrollAD”:”no”,”midrollAD_displayTime”:”midrollAD_displayTime”,”midrollGotoLink”:”midrollGotoLink”,”midroll_mp4″:”midroll_mp4″,”midrollSkipTimer”:”midrollSkipTimer”,”postrollAD”:”no”,”postrollGotoLink”:”postrollGotoLink”,”postroll_mp4″:”postroll_mp4″,”postrollSkipTimer”:”postrollSkipTimer”,”popupAdShow”:”no”,”popupImg”:”popupImg”,”popupAdStartTime”:”popupAdStartTime”,”popupAdEndTime”:”popupAdEndTime”,”popupAdGoToLink”:”popupAdGoToLink”}],”posterImg”:”https:\/\/civilercity.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/0000-scaled.jpg”,”posterImgOnVideoFinish”:””,”videoRatio”:1.777,”videoRatioStretch”:false,”iOSPlaysinline”:true,”videoAnimationTime”:350,”progressBarThickness”:3,”progressBarThicknessOnMouseover”:6,”tooltipFontSize”:12,”allowSkipAd”:true,”showAllControls”:true,”nowPlayingText”:true,”autohideControls”:5,”hideControlsOnMouseOut”:false,”videoPlayerWidth”:768,”videoPlayerHeight”:432,”instanceTheme”:”dark”,”colorAccent”:”#cc181e”,”playerLayout”:”fitToContainer”,”playerOrientation”:”LTR”,”videoPlayerShadow”:”effect1″,”lightBox”:false,”lightBoxAutoplay”:false,”lightBoxThumbnail”:””,”lightBoxThumbnailWidth”:400,”lightBoxThumbnailHeight”:220,”lightBoxCloseOnOutsideClick”:true,”onFinish”:”Play next video”,”autoplay”:false,”loadRandomVideoOnStart”:false,”shuffle”:false,”playlist”:”Off”,”playSpecificVideo”:0,”playlistBehaviourOnPageload”:”opened (default)”,”playlistScrollType”:”light”,”HTML5VideoQuality”:”HD”,”preloadSelfHosted”:”none”,”hideVideoSource”:false,”rightClickMenu”:true,”youtubeControls”:”custom controls”,”youtubeQuality”:”default”,”youtubeShowRelatedVideos”:true,”youtubeSkin”:”dark”,”youtubeColor”:”red”,”vimeoColor”:”#00adef”,”showGlobalPrerollAds”:false,”globalPrerollAds”:”url1;url2;url3;url4;url5″,”globalPrerollAdsSkipTimer”:5,”globalPrerollAdsGotoLink”:””,”nextShow”:false,”rewindShow”:false,”qualityShow”:true,”infoShow”:false,”shareShow”:false,”embedShow”:false,”facebookShow”:false,”twitterShow”:false,”mailShow”:false,”facebookShareName”:”\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u062a\u0628\u0633″,”facebookShareLink”:”https:\/\/civilercity.com\/\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634-\u0627\u06cc\u062a\u0628\u0633\/”,”facebookShareDescription”:”\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u062a\u0628\u0633″,”facebookSharePicture”:”https:\/\/civilercity.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ETABS.jpg”,”twitterText”:”Stellar video player”,”twitterLink”:”https:\/\/codecanyon.net\/user\/_creativemedia_”,”twitterHashtags”:”wordpressvideoplayer”,”twitterVia”:”Creative media”,”googlePlus”:”https:\/\/codecanyon.net\/user\/_creativemedia_”,”embedCodeSrc”:”http:\/\/yourwebsite.com\/player\/deploy\/index.html”,”logoShow”:true,”logoPath”:””,”logoPosition”:”bottom-left”,”logoClickable”:true,”logoGoToLink”:”https:\/\/codecanyon.net\/user\/_creativemedia”,”advertisementTitle”:”\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647″,”skipAdvertisementText”:”\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0647\u062f\u06cc”,”skipAdText”:””,”playBtnTooltipTxt”:”Play”,”pauseBtnTooltipTxt”:”Pause”,”rewindBtnTooltipTxt”:”Rewind”,”downloadVideoBtnTooltipTxt”:”Download video”,”qualityBtnOpenedTooltipTxt”:”Close quality”,”qualityBtnClosedTooltipTxt”:”Select quality”,”muteBtnTooltipTxt”:”Mute”,”unmuteBtnTooltipTxt”:”Unmute”,”fullscreenBtnTooltipTxt”:”Fullscreen”,”exitFullscreenBtnTooltipTxt”:”Exit fullscreen”,”infoBtnTooltipTxt”:”Show info”,”embedBtnTooltipTxt”:”Embed”,”shareBtnTooltipTxt”:”Share”,”volumeTooltipTxt”:”Volume”,”playlistBtnClosedTooltipTxt”:”Show playlist”,”playlistBtnOpenedTooltipTxt”:”Hide playlist”,”facebookBtnTooltipTxt”:”Share on Facebook”,”twitterBtnTooltipTxt”:”Share on Twitter”,”googlePlusBtnTooltipTxt”:”Share on Google+”,”nextBtnTooltipTxt”:”Next video”,”previousBtnTooltipTxt”:”Previous video”,”playlistSearchText”:”Search for video…”,”nextVideoInPlaylistText”:”UP NEXT”,”autoplayNextVideoInPlaylistOn”:”Autoplay next video on”,”autoplayNextVideoInPlaylistOff”:”Autoplay next video on”,”countVideos”:”of”,”copyTxt”:”Copy”,”copiedTxt”:”Copied!”,”shuffleBtnOnTooltipTxt”:”Shuffle on”,”shuffleBtnOffTooltipTxt”:”Shuffle off”,”embedWindowTitle2″:”EMBED PLAYER IN YOUR SITE:”,”embedWindowTitle3″:”SHARE CURRENT VIDEO:”,”videoType”:”HTML5 (self-hosted)”,”submit”:”Save Changes”,”rootFolder”:”https:\/\/civilercity.com\/wp-content\/plugins\/Stellar-video-player\/”} دوره…

دانلود ایتبس ۲۰۱۵ به همراه فیلم آموزشی

فیلم دانلود ایتبس ۲۰۱۵: نرم افزار ایتبس ۲۰۱۵ یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در مهندسی عمران می‌باشد زیرا به کمک این نرم‌افزار قدرتمند تحلیل و طراحی سازها بسیار آسان‌تر و کارآمدتر می‌شود. اگرچه این نرم‌افزار یکی از محصولات گران قیمت شرکت می‌باشد اما در ایران به دلیل مشکل در پرداخت برون‌مرزی و همین‌طور هزینه بالا این…