مدلسازی دیوار برشی در ایتبس

مدلسازی دیوار برشی در ایتبس

مدلسازی دیوار برشی در ایتبس : در بسیاری از مواقع زمانی که ما در حال طراحی سازه به کمک قاب خمشی می باشیم متوجه می شویم که سختی سازه ما به اندازه کافی نمی باشد پس نیاز داریم که برای افزایش سختی از دیوارهای برشی استفاده کنیم زمانی که تصمیم به طراحی دیوار برشی میگیریم…

جانمایی دیوار برشی

جانمایی دیوار برشی در پلان

جانمایی دیوار برشی : در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۰ زلزله‌ای به بزرگای ۸.۸ ریشتر شهر کنسپسیون شیلی را لرزاند. پس از وقوع این زلزله تیم‌های تحقیقاتی زیادی راهی این شهر شدند تا در مورد این زلزله اطلاعات دقیق تری به دست بیاورند. از تحقیقات پس از این زمین لرزه نتایج زیادی درمورد سونامی ناشی از…

طراحی دیوار برشی در ایتبس

طراحی دیوار برشی در ایتبس

طراحی دیوار برشی در ایتبس : قبل از اینکه به سراغ طراحی دیوار برشی در ایتبس برویم ابتدا باید یکسری از مقدمات آموزشی را باخود فرا گیریم! در شهر نوین عمران و معماری ما دوره ای را برای شما تحت نام طراحی دیوار برشی تدارک دیده ایم که از صفر تا صد طراحی دیوار برشی…

مبحث22 | مبحث بیست و دو مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان : باکس دانلود مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي…

مبحث21 | مبحث بیستو یکم مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…

مبحث20 | مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۰ مقررات ملی ساختمان

مبحث۲۰ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۲۰ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…

مبحث19 | مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…

مبحث18 | مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۸ مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۸ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۱۸ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…

مبحث17 | مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۷ مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۷ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۱۷ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…

مبحث16 | مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۶ مقررات ملی ساختمان

مبحث۱۶ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۱۶ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت…