مبحث4 مقررات ملی ساختمان

مبحث۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث۴ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۴ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ در علم مهندسی عمران ، هر شخصی برای انجام هر کاری به بینش و دانش مهندسی نیاز دارد تا بتواند بر اساس آن ها نظریه پردازی کند اما تمامی این نظریه های مهندسی باید در چهارچوب قوانین و ضوابطی باشد…

مبحث3 مقررات ملی ساختمان

مبحث۳ مقررات ملی ساختمان

مبحث۳ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۳ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ در حقیقت مقررات ملّی ساختمان، مجموعهاي از حداقل هاي مورد نیاز و بایدها و نبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی و…

مبحث2 مقررات ملی ساختمان

مبحث۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث۲ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۲ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آن هاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و…

مبحث1 مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱ مقررات ملی ساختمان

مبحث۱ مقررات ملی ساختمان: باکس دانلود مبحث۱ مقررات ملی ساختمان:   مقررات ملی ساختمان چیست؟ مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به…

دانلود ASCE7 | آیین نامه بارگذاری آمریکا

دانلودآیین نامه بارگذاری آمریکا (ASCE7)

دانلود ASCE7 (آیین نامه بارگذاری آمریکا) : باکس دانلود ASCE7 (آیین نامه بارگذاری آمریکا):   دانلود Asce7-22 (آیین نامه بارگذاری ولرزه ای آمریکا) : در کشور ایران ما برای بارگذاری سازه ها از دو کتاب استفاده میکنیم: مبحث ششم استاندارد ۲۸۰۰ در هنگام طراحی سازه و کار با نرم افزار ایتبس هرگاه نیاز به بارگذاری…

دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث ۹ : باکس دانلود مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان:   دانلود مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان : مقررات ملّي ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي لازم الرعايه در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغييركاربري و بهره برداري از…

ماهنامه های انجمن بتن آمریکا2022

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۲ (AISC)

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۲ (AISC) : انجمن فولاد آمریکا (AISC) هر ماه ، مطالب جالب و مرتبط به فولاد و سازه های فولادی را تحت عنوان ماهنامه منتشر میکند.روند انتخاب این مقالات بسیار سختگیرانه است و زمانی که یک مقاله درماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۲ (AISC) منتشر میشود بدون شک…

ماهنامه های انجمن بتن آمریکا2021

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۱ (AISC)

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۱ (AISC) : انجمن فولاد آمریکا (AISC) هر ماه ، مطالب جالب و مرتبط به فولاد و سازه های فولادی را تحت عنوان ماهنامه منتشر میکند.روند انتخاب این مقالات بسیار سختگیرانه است و زمانی که یک مقاله درماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۱ (AISC) منتشر میشود بدون شک…

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۰ (AISC)

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۰ (AISC) : انجمن فولاد آمریکا (AISC) هر ماه ، مطالب جالب و مرتبط به فولاد و سازه های فولادی را تحت عنوان ماهنامه منتشر میکند.روند انتخاب این مقالات بسیار سختگیرانه است و زمانی که یک مقاله درماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۲۰ (AISC) منتشر میشود بدون شک…

ماهنامه انجمن فولاد آمریکا

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۱۹ (AISC)

ماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۱۹ (AISC) : انجمن فولاد آمریکا (AISC) هر ماه ، مطالب جالب و مرتبط به فولاد و سازه های فولادی را تحت عنوان ماهنامه منتشر میکند.روند انتخاب این مقالات بسیار سختگیرانه است و زمانی که یک مقاله درماهنامه های انجمن فولاد آمریکا سال ۲۰۱۹ (AISC) منتشر میشود بدون شک…