بار زنده ساختمانی

بار زنده ساختمانی (جلسه هجدهم)

بار زنده ساختمانی : بار زنده ساختمانی و یا Live Load ازجمله بارهایی می‌باشد که همواره با تمامی سازه‌های ما همراه است. تا کنون داستان حلقه مهندسی در پل کبک کانادا را شنیده‌اید؟ در سال ۱۹۰۷ میلادی در کشور کانادا که امروزه ما اسم آن را به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها درزمینه عمران مشناسیم، قرار به احداث یک پل بر روی رودخانه کبک شد. در طول زمان ساخته‌شدن این پل ۳ مرتبه سازه اصلی کل این پل بر روی رودخانه فروریخت و جان بیش از ۱۵۰ انسان…