انواع پیچش در تیر های بتنی (جلسه سی و نهم آموزش ایتبس)

وقتی بخواهیم در مورد پیچش ها صحبت کنیم،باید بدانیم فرایند پیچش در یک سازه چگونه است؟ انواع پیچش ها را بشناسیم؟تا به مفهوم پیچش بیشتر پی ببریم.در واقع باید بدانیم که در مدل طراحی سازه های بتنی، علاوه بر ترک‌خوردگی‌های خمشی لازم است ترک خوردگی پیچشی اعضای بتنی نیز اعمال شود ، که در ادامه…