دور دور در ایتبس پس از تحلیل

دوردور در ایتبس (جلسه سی و سوم) !

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ در جلسه سی و سوم از آموزش رایگان نرم‌افزار ایتبس قرار داریم. من و شما با یکدیگر، مسیری را پیش روی خود داشتیم. با یکدیگر قدم به قدم پیش آمدیم تا در نهایت به تحلیل سازه رسیدیم. من به عنوان یک طراح سازه‌ای که چندین سال است، منبع اصلی و درآمد و…