اثر بار برف بر سازه چگونه است؟

بار برف در  تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ به‌روزرسانی شد! شاید شما هم خبر ریزش سقف پاساژی در یافت‌آباد تهران را شنیده باشید! حدودا ۴ سال پیش بود که ریزش سقف این پاساژ به خبر دسته اول سایت‌های خبری و روزنامه‌ها تبدیل شد. علت ریزش سقف، بارش سنگین برف و در نتیجه عدم رعايت اصول فني و مهندسي…