انواع روش های تحلیل سازه در ایتبس

تحلیل‌ سازه‌های بتنی (جلسه سی و دوم) !

تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ حتما برای شما نیز پیش آمده است که به سفر بروید. زمانیکه وسایل و اسباب و اثاثیه خود را در اتومبیل می‌گذارید، مطمئنا قصد سفر به یک مسیر مشخصی را دارید. وقتی در مسیر خود قرار می‌گیرید تابلوهای راهنمایی و رانندگی را مشاهده می‌کنید که به شما کمک می‌کنند به مقصد…