جداسازهای لرزه ای

جداسازهای لرزه ای یکی از روش نوین مقاوم سازی سازه در برابر زلزله می باشد.

جداسازهای لرزه ای :   جداسازهای لرزه ای جداسازهای لرزه ای از روش های نوین مقاوم سازی سازه در برابر زلزله است.و در این مقاله از سری مقالات علمی شهر نوین عمران ومعماری قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم. از مهمترین مسائلی که در طراحی سازه ها همواره ذهن مهندسان سازه را به خود…

استاندارد 2800

استاندارد ۲۸۰۰

استاندارد ۲۸۰۰ : باکس دنلود استاندارد ۲۸۰۰ :   استاندارد ۲۸۰۰ : زلزله از پديده هاي طبيعي بوده كه درطول تاريخ حيات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهرها و روستاها، همراه با تلفـات انسـاني شـده اسـت. در راسـتاي عـزم ملـي و برنامه هاي دولت براي كـاهش خسـارات وارده ايـن پديـده…