ارتفاع سازه های بلند

چگونه ارتفاع سازه های بلند را بدست آوریم؟

ارتفاع سازه های بلند: همه ما از برج های غول آسایی مثل برج امپراطوری آمریکا(Empire State building) و یا برج ایفل (Eiffel Tower) را شنیده ایم و حتی شاید از برج هایی دیگر مثل برج پیزا بازدید کرده باشیم.و تمامی این قبیل سازه های را به عنوان سازه های بلند (Tall Building) و یا آسمان‌خراش…